Om mPowerment Scandinavia

mPowerment stärker och utvecklar organisationer från vardag till kris. I synnerhet förmågan att hantera komplexa händelser och krissituationer.

 tillvarata sin fulla potential, samt öka

Utifrån era unika behov erbjuder vi utbildning, övning och stöd inom krisledning, medieträning och ledarskap.

Vi har vår bas i Örebro, mitt i Sverige. Våra uppdragsgivare består av kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer över hela landet.


 

 

Innebörden av ordet mPowerment är ”att möjliggöra” – ett uttryck som stämmer väl överens med verksamheten i vårt företag. 

Välkommen till oss på mPowerment!

Dela |
Webbdesign Argonova