Krisledning

En allvarlig händelse och kris påverkar organisationen såväl internt som externt. Vi hjälper er skapa den organisation och förmåga som behövs för att hantera även det otänkbara.

Det är entydigt vad som fungerar i händelse av en kris; strategisk ledning, tydligt ledarskap och god kunskap om människans reaktioner i kris.

Krisledning handlar om att snabbt kunna agera på en uppkommen kris oavsett vad den består i och hantera den på ett effektivt sätt. Därtill behövs en väl anpassad ledningsmetodik som såväl kan tillämpas i händelse av kriser och komplexa situationer, likväl är tillämpbar i det vardagliga arbetet.

 

VI SKAPAR TRYGGARE OCH EFFEKTIVARE ORGANISATIONER

mPowerment är idag ett av landets ledande företag inom Crisis Management och har under de senaste åren utbildat och utvecklat ett stort antal av landets största myndigheter, kommuner, landsting och länsstyrelser.

Vår huvudsakliga verksamhet omfattar utbildning, träning och övning av organisationer inom ramen för det nationella konceptet i stabs- och ledningsmetodik. Metodiken är tillämpbar för alla aktörer i krishanteringssystemet - på alla nivåer.  

Metodiken möjliggör en hög ledningsförmåga och skapar förutsättningar för dig och din organisation att på ett enklare, tydligare och mer strukturerat sätt kunna hantera komplexa händelser och kriser.

 

Exempel på våra utbildningar:

  • Stabs- och ledningsmetodik

  • Stabschefsutbildning

  • Ledarskap under svåra situationer och kvalificerad beslutsfattning

  • Krisstödsutbildning

  • Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

 

Exempel på våra tjänster:

  • Implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i egen organisation

  • Planering, genomförande och utvärdering av krisövningar (tex. larm- och startövning, seminarieövning, stabsövning och simuleringsövning)

  • Framtagande av organisationsanpassade krisplaner, rollbeskrivningar, checklistor m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 
Dela |
Webbdesign Argonova