Ledarskap

mPowerment genomför kvalificerade, behovsanpassade utbildningar och utvecklingsprogram från Top Management ner till medarbetarnivån, från enstaka individer upp till hela organisationen.

Våra utvecklingsinsatser sker i nära samarbete med våra kunder, spänner över flera områden samt är olika långa, olika intensiva – och tar sig uttryck i organisations- och individanpassade program samt personlig coaching.

 

CHEF OCH LEDARSKAP

Som chef, ledare eller specialist behöver man olika stöd i sin utveckling och sitt lärande, både inom ramen för det personliga ledarskapet likväl det organisatoriska. 

Dessutom kräver olika ämnen olika typ av lärprocesser för att ge effekt. mPowerment erbjuder chefs- och ledarutveckling, såväl för dig som nybliven chef likväl för dig som är erfaren.

 

Exempel på våra tjänster:

  • Skräddarsydda organisations- och individanpassade ledarutvecklingsprogram

  • Ledningsgruppsutveckling

  • Handledning/coaching, enskilt eller i grupp

 

MEDARBETARSKAP

Medarbetarutveckling handlar om att skapa beteendeförändring.

Det räcker inte att enbart skapa nya perspektiv, förståelse och ny kunskap. Det väsentliga är hur det påverkar deltagarna att bli än bättre i att utöva sitt arbete och sin medarbetarroll och därmed bidra positivt till att uppfylla organisationens mål.

Utifrån vår arbetsmodell utvecklar vi medarbetare som vet vad organisationen vill, vart ni ska, varför ni ska dit och hur det ska gå till. Dessutom skapar vi förutsättningar för den kanske viktigaste faktorn: viljan.

 

Exempel på våra tjänster:

  • Skräddarsydda organisations- och individanpassade medarbetarskapsprogram

  • Teambuilding

  • Arbetslagsutveckling

  • Handledning/coaching, enskilt eller i grupp

 

 

 

 

Dela |
Webbdesign Argonova