Medieträning

I vårt uppkopplade samhälle sprids nyheter rekordsnabbt och det är viktigt att snabbt kunna ge klara besked och nå ut med sitt budskap. Vi utvecklar er förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media och journalister i såväl PR-syften som krissituationer.

Förberedelser är A och O om du ska lyckas med att nå ut med ditt budskap i en intervjusituation, vare sig journalisten är där för att ställa dig mot väggen eller ta del av din senaste framgång. Bra medieträning handlar om att förstå hur journalister och media fungerar och att få rätt redskap för att kunna kommunicera på ett öppet och transparent sätt och nå ut med sitt budskap.

 

SE MEDIA SOM EN MÖJLIGHET - INTE ETT HINDER

För att kunna förbereda dig på bästa sätt inför mötet med media så krävs det att du förstår dig på hur journalister tänker och arbetar, hur mediedramaturgin fungerar och vilka skyldigheter och rättigheter du har när media ringer.

Genom skräddarsydda utbildningar inom medieträning och kriskommunikation erbjuder vi kunskap, redskap och övning som stärker organisationens och individens förståelse för den journalistiska spelplanen och skapar trygghet i mötet med media i såväl vardag som kris.

Innehåll och upplägg på utbildningarna anpassas i samråd med uppdragsgivaren utifrån syfte, mål och målgrupp.

 

Exempel på våra utbildningar:  

 • Medieträning i grupp

 • Coachande medieträning för kommunikatörer

 • Kriskommunikation före, under och efter krisen

 • Intervjuteknikträning framför kamera

 • Budskapsworkshop

 • Konsten att väcka medias intresse

 

Exempel på våra tjänster:

 • Kommunikationsstöd i samband med kris

 • Kriskommunikationsövningar

 • Utvärdering av extern kommunikation och mediehantering i samband med krisövningar

 • Framtagande av organisationsanpassade budskapsplattformar, kriskommunikationsplaner, rollbeskrivningar, checklistor m.m.

 • Individuell handledning/coachning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela |
Webbdesign Argonova