fbpx

Ledarskap

mPowerment erbjuder ledar- och medarbetarutveckling för er som vill ha långsiktiga resultat och anpassade lösningar som skapar verklig effekt.

Våra utvecklingsinsatser sker i nära samarbete med våra kunder, spänner över flera områden samt är olika långa, olika intensiva och tar sig uttryck i behovsanpassade utbildningar och utvecklingsprogram.

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

VÅRT ERBJUDANDE INOM LEDARSKAP

CHEF & LEDARSKAP

Läs mer

Läs mer

MEDARBETARSKAP

Läs mer

Läs mer

CHEF & LEDARSKAP

Kraven på resultat ökar. Vi pratar om effektivitet och konkurrenskraft. Teorin är inte så svår – det svåra är praktiken. Hur går man från ord till handling? Hur blir visionen verklighet till vardags? Hur förstärker vi goda beteenden och undviker de dåliga?

Som chef, ledare eller specialist behöver man olika stöd i sin utveckling och sitt lärande, både inom ramen för det personliga ledarskapet likväl det organisatoriska.

mPowerment genomför kvalificerade utbildningar och utvecklingsprogram såväl för dig som nybliven chef som för dig som är erfaren.

Övriga tjänster inom ledarskap
Medarbetarskap

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Ledarskapsutbildning Läs mer

Vill du få dina medarbetare att växa? Vill du bli trygg i din roll som chef och ledare? Vill du öka effekten i din organisation genom ett tydligt och kommunikativt ledarskap?

Våra behovsanpassade utbildningar inom ledarskap ger dig de verktyg och den kunskap du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Vi är även certifierade inom flera verktyg för personlig utveckling vilka kan integreras i våra program, exempelvis Strength Deployment Inventory® och Utvecklande ledarskap®.

Utveckling av ledningsgrupp Läs mer

Vill du utveckla din ledningsgrupps effektivitet? Olika ledningsgrupper har olika förutsättningar och är i olika faser av sin utveckling vilket gör att våra utvecklingsprogram byggs utifrån det specifika behovet.

Vi arbetar med ledningsgruppsutveckling integrerat med att gruppen arbetar med sina verkliga frågor och utmaningar. På det sättet kopplar vi utvecklingsinsatsen direkt till organisationens eller gruppens affärs- eller verksamhetsmål. Vi lockar fram teamets gemensamma kraft så att ledningsgruppen kan leda verksamheten i rätt riktning.

MEDARBETARSKAP

Är det bara ledarna som ska ta initiativ till utveckling? Är det bara ledarna som behöver vara lojala med företaget och dess mål? Är det bara ledarna som behöver ta ansvar?

Vi påstår att den ensidiga fokuseringen på ledarskapet gör att medarbetarskapet kommer i skymundan. I allt förbättrings- och förändringsarbete gäller det att välja utgångspunkt. Vi utgår från medarbetarna. På alla nivåer.

Utifrån vår arbetsmodell utvecklar vi medarbetare som vet vad organisationen vill, vart ni ska, varför ni ska dit och hur det ska gå till. Dessutom skapar vi förutsättningar för den kanske viktigaste faktorn: viljan.

Övriga tjänster inom ledarskap
Chef & ledarskap

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Utbildning i medarbetarskap Läs mer

Behöver du stärka medarbetarskapet i din organisation? Medarbetarutveckling handlar om att skapa beteendeförändring. Det räcker inte att enbart skapa nya perspektiv, förståelse och ny kunskap. Det väsentliga är hur det påverkar deltagarna att bli ännu bättre i att utöva sitt arbete och sin medarbetarroll och därmed bidra positivt till att uppfylla organisationens mål.

Vi arbetar med medarbetarskap utifrån ett koncept där företagets värderingar ligger till grund för ett önskat beteende hos medarbetarna. Vi är även certifierade inom flera verktyg för personlig utveckling vilka kan integreras i våra program, exempelvis Strength Deployment Inventory®.

Utveckling av arbetsgrupper Läs mer

I dag genomförs organisationsförändringar i allt snabbare takt. Det innebär att medarbetare allt oftare går in och ut ur olika arbetsgrupper. Forskning visar att en grupp normalt sett startar om i sitt arbete när en ny medlem ansluts till gruppen. Det är en process som tar tid, kraft och fokus från arbetsuppgifterna.

För att förkorta den startsträcka som en ny grupp behöver för att nå ett effektivt arbetssätt kan vi hjälper er att snabbt uppnå ett arbetssätt där alla vet vilka roller man har, vem som gör vad och när. Vi erbjuder utvecklingsinsatser för grupper som befinner sig i alla olika faser.

SAGT OM MPOWERMENT

Det är sällan man träffar på en utbildare som är så pedagogisk!

Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna kommun

SAGT OM MPOWERMENT

Vi har hamnat i skarpa krislägen efter utbildningen och använt kunskaperna. Helt suveränt att ha detta att luta sig emot. Dessutom har jag använt mötesmetodiken och lyckats halvera mötestiden och få ut konkreta resultat av mötena. Toppen!

Åsa Lundqvist, skoldirektör Västerås stad

SAGT OM MPOWERMENT

Mycket bra upplägg på utbildningen. Pedagogisk – inspirerande. Bra mix av teori och praktik. Var lätt att hålla sig engagerade hela tiden – faktiskt – vilket inte är så vanligt. Ser nytta såväl i krissituationer som i vardagssituationer där frågor behöver lösas. 

Magdalena Barkström, administrativ chef Region Halland

Aktuellt

19 december, 2022 av Linda Magnusson

EN RIKTIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Vi vill önska dig och de dina en riktigt god jul och ett gott nytt år med en gåva till Unicef. Skänk en julgåva som räddar liv du med!
4 maj, 2021 av Fredrik Sörlin

DIGITALA MÖTEN - SÅ LYCKAS DU ENGAGERA PÅ DISTANS

Vi genomför både digitala möten, utbildningar och workshops på distans och får ofta väldigt positiv feedback efteråt. Därför vill vi nu dela med oss av våra erfarenheter och hjälpa fler att engagera även under digitala möten. Här kommer en checklista för dig som ska hålla i ett digitalt möte.
15 december, 2020 av Fredrik Sörlin

PAUSA OCH UTVÄRDERA PÅGÅENDE KRIS

Våga pausa och utvärdera mitt i en långvarig kris. Under rådande pandemi kan en metod med flera mindre delutvärderingar vara en lämplig väg att gå. Identifiera framgångsfaktorer och nödvändiga förändringar - ta sen nya tag.

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!