fbpx

Aktuellt

Ta del av mPowerments senaste nyheter och händelser. Här delar vi även med oss av nyttiga tips och idéer utifrån våra samlade erfarenheter.

MÅL OCH PLAN FÖR KONTINUITET


15 januari, 2019 av Carl Magnusson

Många organisationer övar sin krisledning på central nivå mer eller mindre regelbundet. Det är självklart viktigt att öva denna ledningsnivå - men flera underskattar vikten av att utbilda och öva även den lägre nivån (förvaltning, affärsområde eller motsvarande) för att säkerställa en hög krisledningsförmåga som genomsyrar alla ledningsnivåer i organisationen.

Under Q1 genomför vi bland annat repetitionsutbildning och ”träningspass” i stabsmetodik vid samtliga förvaltningars krisledningar i en kommun. Utbildningarna anpassas efter respektive förvaltnings förutsättningar och uppdrag som ett led i att stärka krisledningsförmågan vid kommunen, även i ett underifrånperspektiv. Tidigare har deltagarna genomgått grundutbildning i stabs- och ledningsmetodik och stabschefer har fått ytterligare vidareutbildning.

Mål och plan för kontinuitet på alla ledningsnivåer
Att bygga krisledningsförmåga handlar precis som när vi tränar vår kropp mycket om att skapa långsiktighet och kontinuitet. För att få kontinuitet så underlättar det att formulera ett tydligt mål (vad ska uppnås). När målet är bestämt är det bra att upprätta en plan för hur du ska gå till väga och vad som ska prioriteras. Men det är inte ovanligt att planen är bristfällig eller rent av saknas, vilket också är orsaken till många brutna nyårslöften och outnyttjade gymkort.

Så, för att möjliggöra kontinuitet vad gäller utbildning och övning i din organisation - glöm inte bort den strategiska utbildnings- och övningsplanen på alla nivåer i krisledningen. Med en flerårig övningsplan underlättas ert långsiktiga och systematiska arbete med övningar.

Säkerställer ni dessutom att ni har en metodik för krisledningen som går att tillämpa i det vardagliga ledningsarbetet - så kommer ni även åt ”vardagsmotionen”.

Läs mer om våra tjänster inom krisledning.

Fler inlägg

Visa fler inlägg

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!