fbpx

Medieträning

mPowerments medieträning utvecklar din förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media i såväl PR-syften som krissituationer. I vårt uppkopplade samhälle sprids nyheter rekordsnabbt och det är viktigt att snabbt kunna ge klara besked och nå ut med sitt budskap.

Bra medieträning handlar om att förstå hur journalister och media fungerar och att få rätt redskap för att kunna kommunicera på ett öppet och transparent sätt, vare sig journalisten är där för att ställa dig mot väggen eller ta del av din senaste framgång.

Förberedelser är A och O om du ska lyckas med din kommunikation, inte minst i krisen. Bristande kriskommunikation kan leda till att situationen förvärras. Genom utbildning, övning och stöd inom kriskommunikation stärker vi din organisations förmåga att hantera frågor och informationsbehov – före, under och efter krisen.

 

Vill du veta mer?

Linda Magnusson

Kommunikationskonsult

Kontakta mig

VÅRT ERBJUDANDE INOM MEDIETRÄNING

UTBILDNING

Läs mer

Läs mer

STÖD

Läs mer

Läs mer

UTBILDNING

Genom skräddarsydda utbildningar inom medieträning och kriskommunikation erbjuder vi kunskap, redskap och övning som stärker organisationens och individens förståelse för den journalistiska spelplanen och skapar trygghet i mötet med media i såväl vardag som kris.

För att kunna förbereda dig på bästa sätt inför mötet med media så krävs det att du förstår dig på hur journalister tänker och arbetar, hur mediedramaturgin fungerar och vilka skyldigheter och rättigheter du har när media ringer.

Genom praktisk intervjuövning framför kamera hjälper vi dig som talesperson att känna dig trygg i intervjusituationer.

Innehåll och upplägg på utbildningarna anpassas i samråd med uppdragsgivaren utifrån syfte, mål och målgrupp.

Övriga tjänster inom medieträning
Stöd

Vill du veta mer?

Linda Magnusson

Kommunikationskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Medieträning i grupp Läs mer

För de allra flesta faller det sig inte naturligt att intervjuas i media. Riggar reportern dessutom upp en kamera skulle många helst springa åt andra hållet.

Medieträning handlar om att du ska få förståelse för hur media fungerar och rätt redskap för att kunna hantera mötet med journalister på ett tryggt och säkert sätt.

Se även vår öppna utbildning i medieträning

Coachande medieträning för kommunikatörer Läs mer

Som kommunikatör är du van att kommunicera, men många gånger behöver andra experter inom organisationen svara på medias frågor. Här fokuserar vi på kommunikatörens stöttande och rådgivande roll och hur du på bästa sätt hjälper medarbetare inför ett medieframträdande.

Se även vår öppna utbildning i medieträning

Kriskommunikation före, under och efter krisen Läs mer

Kommunikation bör genomsyra hela krishanteringsarbetet före, under och efter krisen för att så snabbt och effektivt som möjligt minska dess omfattning och spridning. Här skapar vi förståelse för vikten av god kriskommunikation. Fokus ligger på kriskommunikationens grunder, mediernas roll vid kriser samt vikten av att agera snabbt med öppenhet och transparens.

Intervjuteknikträning framför kamera Läs mer

En tv-intervju ställer din förmåga att kommunicera effektivt på sin spets, men samma principer gäller vare sig du intervjuas i radio eller av en skrivande journalist. Här tränar du på att möta journalistiska frågor och att nå ut med dina budskap genom praktiska övningar i intervjuteknik framför kamera.

Se även vår öppna utbildning i medieträning

Budskapsworkshop Läs mer

Med väl genomarbetade budskap kan ni ta kontrollen över er kommunikation. Här fokuserar vi på vad ni vill uppnå med er kommunikation och tar fram budskap och strategier för att på bästa sätt nå ut med dem.

Konsten att väcka medias intresse Läs mer

Når ni ut i mediedjungeln? Vi tittar närmare på vad som blir en nyhet och hur ni själva kan väcka medias intresse och skapa positiv publicitet.

STÖD

Vare sig du är en medievan talesperson eller ny på området finns det tillfällen när du och din organisation kan behöva ta hjälp utifrån med er kommunikation. Det kan röra sig om att ta fram planer och checklistor för att ha en stabil grund att stå på eller akut stöd i en pågående kris.

Förberedelser är grunden i all lyckad kommunikation, därför hjälper vi dig som talesperson att bygga upp din kommunikativa förmåga och stöttar din organisation i framtagandet av planer och styrdokument. Men även de bästa planer riskerar att fallera i skarpt läge om de aldrig har prövats, därför är övning så viktigt. I samband med övning hjälper vi dig att identifiera brister i er externa kommunikation så att ni står bättre rustade när krisen väl är framme.

Övriga tjänster inom medieträning
Utbildning

Vill du veta mer?

Linda Magnusson

Kommunikationskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Individuell handledning/coaching Läs mer

Individuell handledning för dig som har en uttalad roll som talesperson för organisationen. Här går vi på djupet för att utveckla din kommunikativa förmåga och stärka dig som presstalesperson.

Framtagande av planer och checklistor Läs mer

Saknar ni bra underlag som stöd i ert kommunikationsarbete? Vi hjälper er att utarbeta policys, planer och checklistor eftersom förberedelser är grunden för god kommunikation.

Utvärdering av extern kommunikation vid krisövning Läs mer

Genom professionellt mediemotspel analyserar och utvärderar vi er externa kommunikation i samband med krisövningar. Vi listar förbättringsmöjligheter som kommer att leda till ökad kommunikationsförmåga i krisen.

Övning i kriskommunikation Läs mer

Vill ni utveckla er förmåga att kommunicera viktig information internt och externt under krisen? Genom kriskommunikationsövningar ökar förmågan att hantera frågor och informationsbehov från media, allmänheten samt medarbetare i den egna organisationen.

Kommunikationsstöd i samband med kris Läs mer

I den akuta krisen kan det vara svårt att hålla huvudet kallt och det är lätt att missa något i sitt kommunikationsarbete. Stöd utifrån kan vara avgörande för en effektiv och säker kriskommunikation. mPowerment stödjer er genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen.

SAGT OM MPOWERMENT

Vi i Räddningstjänsten Östra Skaraborg har nyttjat mPowerment för att höja vår förmåga att såväl kriskommunicera samt hantera media. Samtliga deltagare höjer denna utbildning till skyarna. Välplanerad, helt rätt pedagogik och mycket trevligt genomförande. 

Robert Zeidlitz, operativ chef Räddningstjänsten Östra Skaraborg

SAGT OM MPOWERMENT

Borås Stad har upphandlat mPowerment för medieträning av samtliga verksamheter. De som hittills har gått utbildningen har gett den bästa tänkbara betyg. Konsulten är väl förberedd med individuella case och genomför träningen på ett mycket professionellt, effektivt och trevligt sätt. Utbildningen som är en dag lång gör våra medarbetare bra rustade att möta media i pressade situationer.

 Annika Klemming, kommunikationsstrateg Borås Stad

SAGT OM MPOWERMENT

I min yrkesroll som inre befäl, där vi hanterar olyckor och samhällsstörningar, var utbildningen en ypperlig möjlighet att kunna möta media på ett bra sätt. Vi märker i vår vardag att media är blixtsnabbt på för att förmedla det som hänt, och där var utbildningen ett bra sätt att hantera och få ut budskapet på ett adekvat sätt.

Kenth Johansson, inre befäl Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

SAGT OM MPOWERMENT

Medieträningen håller en mycket hög kvalitet och konsulten är kunnig, engagerad och mycket väl förberedd! Deltagarna har varit mycket nöjda och ser att de i hög grad kommer att ha nytta av utbildningen i sitt arbete. 

Ulrika Lamberth, pressansvarig på Sveriges Allmännytta

SAGT OM MPOWERMENT

Det är sällan man träffar på en utbildare som är så pedagogisk!

Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna kommun

SAGT OM MPOWERMENT

Rekommenderar varmt utbildningen. Jag kände mig nervös framför kameran, men efter en dag med tips och råd kändes det mer naturligt. En utbildning med mycket information kräver ett bra upplägg och föreberedelser, utbildningen hade verkligen det.

Peder Samuelsson, styrkeledare Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Aktuellt

4 maj, 2021 av Fredrik Sörlin

DIGITALA MÖTEN - SÅ LYCKAS DU ENGAGERA PÅ DISTANS

Vi genomför både digitala möten, utbildningar och workshops på distans och får ofta väldigt positiv feedback efteråt. Därför vill vi nu dela med oss av våra erfarenheter och hjälpa fler att engagera även under digitala möten. Här kommer en checklista för dig som ska hålla i ett digitalt möte.
20 mars, 2020 av Linda Magnusson

CORONAVIRUSET - SÅ STÖTTAR VI I KRISEN

För att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan upprätthållas under den pågående coronakrisen hjälper vi på mPowerment våra kunder med bland annat löpande rådgivning och stöd i krisledning.
18 mars, 2020 av Linda Magnusson

KOMMUNICERA OM CORONAVIRUSET

Bra kriskommunikation bidrar till att rädda liv, men också till att motverka ryktesspridning och onödig oro. Att tänka på när ni ska kommunicera om coronaviruset...

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!