fbpx

Öppen utbildning

mPowerment erbjuder öppna kurser för dig som vill vässa din kompetens. Våra kurser genomförs återkommande och ger dig både ny kunskap och möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från andra företag och organisationer.

Välkommen!

AKTUELLA UTBILDNINGAR

MEDIETRÄNING

23/1 2020

Läs mer

STABSMETODIK

Datum enligt senare

Läs mer

MEDIETRÄNING

Medierapporteringen går allt snabbare och nyheter sprids rekordsnabbt via webb och sociala medier. Därför är det viktigt att snabbt kunna ge klara besked, vara transparent, kommunikativ och nå ut med sitt budskap. Genom medieträning kan du öka din förmåga att kommunicera tryggt och effektivt i såväl PR-syften som krissituationer.

Med rätt redskap, kunskap och övning, kan även den mest osäkre lära sig att hantera mötet med journalister på ett lugnt och tryggt sätt.

Kursupplägg

Under vår heldagskurs varvas teori och praktik. Du tränar på att möta journalistiska frågor och att nå ut med dina budskap genom praktiska övningar i intervjuteknik framför kamera. Du får en inblick i hur redaktioner arbetar och hur en journalist tänker och nyhetsvärderar.

Dessutom får du förståelse för vikten av förberedelser, ansvarstagande och öppenhet, vilka rättigheter och skyldigheter du har och hur du ska agera när en journalist ringer.

Ladda ner kursinbjudan
Läs mer om våra tjänster inom medieträning

Boka kursen

Mål och innehåll

Efter kursens slut har du ökat din förmåga att:

 • möta media på ett tryggt, tydligt och säkert sätt
 • ta fram budskap som fungerar i media och framföra dem i intervjusituationer
 • svara rakt och sakligt på obekväma frågor med öppenhet och transparens
 • förstå mediernas uppdrag, journalisternas roll och hur de betraktar intervjupersonen
 • känna dig trygg framför en tv-kamera
Målgrupp Läs mer

Chefer och medarbetare inom näringsliv och offentlig sektor som kan komma i kontakt med media via sitt ansvarsområde i PR- och informationssammanhang samt krissituationer. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll Läs mer

Kursinnehåll i stort (1 dag):

 • Medier – så funkar de
 • Journalistens roll – och din roll
 • Hur sociala medier förändrat medielandskapet
 • Formulera budskap och framföra dem i en intervjusituation
 • Retorik i media – så når du ut
 • Förbered dig för intervjun
 • Svåra frågor och journalistiska fällor
 • Intervjuövningar framför kamera

Mer info om kursen

Fakta

Plats och kursdatum
Kursen erbjuds i Örebro.

Nästa kurstillfälle: 23 januari 2020

Kursavgift
7 900 kronor (exkl. moms). I avgiften ingår lunch, fika, kursmaterial och diplom. Vid avanmälan mindre än tre veckor före kursstart debiteras full kursavgift.

Antal deltagare
För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen har vi begränsat antalet deltagare max 8 personer.

Kursledare

Vill du veta mer?

Linda Magnusson

Kommunikationskonsult

Kontakta mig

Linda Magnusson ansvarar för våra tjänster inom medieträning. Hon har flerårig erfarenhet som journalist, bland annat som reporter och programledare på SVT och TV4, och är idag en uppskattad utbildare och konsult.

Sagt om kursen

Kommentarer från deltagare
”Känner mig bättre rustad att möta media. Ser fram emot att få testa live”

”Kan varmt rekommendera kursen till andra. Tydlig, positiv föreläsare. Väldigt engagerad och mån om att få gruppen att utvecklas”

”Bra med blandning av teori och praktik. Mycket konkreta tips som jag tar med mig och som gör mig tryggare när jag möter media”

”Kompetent och erfaren lärare med många praktiska erfarenheter som vi fick ta del av”

STABSMETODIK

En allvarlig händelse eller kris kan få förödande konsekvenser för en organisation. Hur väl förberedda vi är och hur vi agerar är direkt avgörande för hur vi kommer att påverkas av situationen.

Kursen syftar till att utveckla din förmåga att kunna arbeta i en stab/krisledningsgrupp i den egna organisationen vid kriser och allvarliga händelser.

Kursupplägg

Under kursen blandar vi teori med eget arbete och praktiska gruppövningar i stabsmiljö. Du lär dig metoder och verktyg för stabsarbete som du kommer kunna dra nytta av i ditt framtida arbete.

Stabsarbetsmetodiken utgår ifrån ett gemensamt synsätt på stabsarbete inom krishanteringssystemet och utgör idag grunden för stabsarbete inom krishanteringssystemets aktörer.

Metodiken och verktygen kan tillämpas som stöd för ledning såväl i det vardagliga ledningsarbetet som vid allvarliga händelser och kriser.

Ladda ner kursinbjudan
Läs mer om våra tjänster inom krisledning

Boka kursen

Mål och innehåll

Efter kursens slut kan du:

 • beskriva framgångsfaktorer för effektiv krisledning
 • visualisera de viktigaste verktygen för ledningsarbete
 • omsätta teoretiska principer för ledning och stabsarbete i praktisk handling

Du har också praktiskt fått öva mötesrutiner och bra stabsgenomgångar. Dessutom har du identifierat hur du kan applicera principerna för ledning i din egen vardag.

Målgrupp Läs mer

Kursen vänder sig till personer som har till uppgift att arbeta i (alternativt leda) en krisledningsgrupp/stab inom den egna organisationen vid kriser och allvarliga händelser. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll Läs mer

Kursinnehåll i stort (2 dagar):

 • Krishanteringens grunder
 • Krisledningsorganisation och krisledningsnivåer
 • Grundläggande principer för ledning och stabsarbete
 • Stabens syfte, organisation och uppgift
 • Arbetsformer i en stab
 • Verktyg och mallar för bland annat stabsorientering, arbetsplan, lägesbild och visualisering av stabsarbetet
 • Analys och beslutsfattning
 • Lägesuppföljning och rapportering
 • Informationshantering
 • Samverkan
 • Praktisk tillämpning i stabsarbete
 • Praktiska tips och råd

Mer info om kursen

Fakta

Plats och kursdatum
Kursen erbjuds i Örebro.

Nästa kurstillfälle: Datum enligt senare.

Kursavgift
8 500 kronor (exkl. moms). I avgiften ingår lunch, fika, kursmaterial och diplom. Vid avanmälan mindre än tre veckor före kursstart debiteras full kursavgift.

Antal deltagare
För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen har vi begränsat antalet deltagare till max 16 personer.

Kursledare

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Carl är en mycket uppskattad och erfaren utbildare. Han har utvecklat krishanteringsförmågan vid ett stort antal kommuner, myndigheter, landsting och länsstyrelser likväl ledande företag inom flera olika branscher.

Sagt om kursen

Kommentarer från deltagare
”Mycket användbar utbildning som jag starkt kan rekommendera”

”Mycket lärorika övningar där vi märkte tydligt att vi blev bättre för varje gång. Superbra kursledare”

”Fantastiskt bra, allt ifrån upplägget till genomförandet”

”Carl är en av de bästa presentatörerna jag haft turen att utbildas av”

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!