fbpx

Öppen utbildning

mPowerment erbjuder öppna kurser för dig som vill vässa din kompetens. Våra kurser genomförs återkommande och ger dig både ny kunskap och möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från andra företag och organisationer.

Välkommen!

AKTUELLA UTBILDNINGAR

MEDIETRÄNING

Kontakta oss för intresseanmälan

Läs mer

STABSCHEF

Kontakta oss för intresseanmälan

Läs mer

MEDIETRÄNING

Medierapporteringen går allt snabbare och nyheter sprids rekordsnabbt via webb och sociala medier. Därför är det viktigt att snabbt kunna ge klara besked, vara transparent, kommunikativ och nå ut med sitt budskap. Genom medieträning kan du öka din förmåga att kommunicera tryggt och effektivt i såväl PR-syften som krissituationer.

Med rätt redskap, kunskap och övning, kan även den mest osäkre lära sig att hantera mötet med journalister på ett lugnt och tryggt sätt.

Kursupplägg

Under vår heldagskurs varvas teori och praktik. Du tränar på att möta journalistiska frågor och att nå ut med dina budskap genom praktiska övningar i intervjuteknik framför kamera. Du får en inblick i hur redaktioner arbetar och hur en journalist tänker och nyhetsvärderar.

Dessutom får du förståelse för vikten av förberedelser, ansvarstagande och öppenhet, vilka rättigheter och skyldigheter du har och hur du ska agera när en journalist ringer.

Ladda ner kursinbjudan
Läs mer om våra tjänster inom medieträning

Boka kursen

Mål och innehåll

Efter kursens slut har du ökat din förmåga att:

 • möta media på ett tryggt, tydligt och säkert sätt
 • ta fram budskap som fungerar i media och framföra dem i intervjusituationer
 • svara rakt och sakligt på obekväma frågor med öppenhet och transparens
 • förstå mediernas uppdrag, journalisternas roll och hur de betraktar intervjupersonen
 • känna dig trygg framför en tv-kamera
Målgrupp Läs mer

Chefer och medarbetare inom näringsliv och offentlig sektor som kan komma i kontakt med media via sitt ansvarsområde i PR- och informationssammanhang samt krissituationer. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll Läs mer

Kursinnehåll i stort (1 dag):

 • Medier – så funkar de
 • Journalistens roll – och din roll
 • Hur sociala medier förändrat medielandskapet
 • Formulera budskap och framföra dem i en intervjusituation
 • Retorik i media – så når du ut
 • Förbered dig för intervjun
 • Svåra frågor och journalistiska fällor
 • Intervjuövningar framför kamera

Mer info om kursen

Fakta

Plats och kursdatum
Kursen erbjuds i Örebro.

Nästa kurstillfälle: Datum enligt senare.

Kursavgift
7 900 kronor (exkl. moms). I avgiften ingår lunch, fika, kursmaterial och diplom. Vid avanmälan mindre än tre veckor före kursstart debiteras full kursavgift.

Antal deltagare
För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen har vi begränsat antalet deltagare max 8 personer.

Kursledare

Vill du veta mer?

Linda Magnusson

Kommunikationskonsult

Kontakta mig

Linda Magnusson ansvarar för våra tjänster inom medieträning. Hon har flerårig erfarenhet som journalist, bland annat som reporter och programledare på SVT och TV4, och är idag en uppskattad utbildare och konsult.

Sagt om kursen

Kommentarer från deltagare
”Känner mig bättre rustad att möta media. Ser fram emot att få testa live”

”Kan varmt rekommendera kursen till andra. Tydlig, positiv föreläsare. Väldigt engagerad och mån om att få gruppen att utvecklas”

”Bra med blandning av teori och praktik. Mycket konkreta tips som jag tar med mig och som gör mig tryggare när jag möter media”

”Kompetent och erfaren lärare med många praktiska erfarenheter som vi fick ta del av”

STABSCHEFSUTBILDNING

Behöver ni en boost i ert digitala krisledningsarbete? Saknar ni verktyg för stabsarbete på distans?

Att på ett effektivt sätt leda ett stabsarbete kräver flerstegstänkande och analys, där arbetet måste fortlöpa trots ett förändrat och oförutsägbart händelseförlopp.

Vår stabschefsutbildning ger dig som stabschef eller chef för en krisorganisation de rätta kunskaperna och verktygen för att kunna agera som stabschef i en krisledningsgrupp/stab och leda ett effektivt stabsarbete. Så effektivt att det med stor sannolikhet gör en betydande skillnad på krisens inverkan på verksamheten.

En utmärkt möjlighet att få effektiva verktyg, träna och öka förmågan att leda en stab på distans samt utbyta erfarenheter med personer i motsvarande roll från andra organisationer. Dessutom kommer utbildningen garanterat att ge en ordentlig boost, inspiration och direkt effekt till ert krisledningsarbete vilket kan vara välbehövligt i dessa tider.

Kursupplägg

Utbildningen är upplagd inom ramen för problembaserat och upplevelsebaserat lärande. Utbildningen bedrivs processinriktat med inslag av föreläsningar, gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyten och praktisk tillämpning i stabsmiljö.

Utbildningen genomförs digitalt (på distans). Vi använder oss även av ett enkelt och konkret verktyg för att möjliggöra ett effektivt digitalt stabsarbete (digital krisledning).

Hänsyn tas till att de organisationer deltagarna har att verka i kan ha olika förutsättningar, riktlinjer, rutiner och kulturer. Likheter och skillnader kommer uppmärksammas och tydliggöras.

Ladda ner kursinbjudan
Läs mer om våra tjänster inom krisledning

Boka kursen

Mål och innehåll

Utbildningen har som övergripande mål att utveckla din förmåga att leda och fördela arbetet i staben samt kunna tillvarata kunskaper och kompetenser som finns i ledningsstödet. Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande kunskaper och färdigheter att agera i rollen som stabschef vid kriser och allvarliga händelser.

Målgrupp Läs mer

Kursen vänder sig till personer som har till uppgift att leda en stab/krisledningsgrupp inom den egna organisationen vid kriser och allvarliga händelser. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll Läs mer

Kursinnehåll i stort (2 dagar):

 • Krishanteringens grunder
 • Krisledningsorganisation och krisledningsnivåer
 • Grundläggande principer för ledning och stabsarbete
 • Stabens syfte, organisation och uppgift
 • Arbetsformer i en stab
 • Verktyg och mallar för bland annat stabsorientering, arbetsplan, lägesbild och visualisering av stabsarbetet (på plats och distans)
 • Att organisera och utforma staben på ett behovs- och situationsanpassat vis
 • Stabschefsrollen – uppgifter och ansvar
 • Digital krisledning – att leda på distans
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Praktisk tillämpning med feedback/återkoppling
 • Erfarenhetsutbyte, diskussion och praktiska råd

Mer info om kursen

Fakta

Plats och kursdatum
Utbildningen genomförs under två heldagar (digital utbildning via Zoom-möte). Sista anmälningsdag är 3 veckor före kursstart.

Nästa kurstillfälle: Datum enligt senare.

Kursavgift
8 900 kronor (exkl. moms). I avgiften ingår kursmaterial. Anmälan är bindande. Deltagare får vid behov ersättas med annan kollega.

Antal deltagare
För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen har vi begränsat antalet deltagare till max 16 personer.

Kursledare

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Carl är en uppskattad och erfaren utbildare som vet vad som krävs för att skapa nytta i våra kunders verksamhet. Han har utvecklat krishanteringsförmågan vid ett stort antal kommuner, myndigheter, regioner och länsstyrelser, likväl ledande företag inom flera olika branscher.

Sagt om kursen

Kommentarer från deltagare
”Mycket användbar utbildning som jag starkt kan rekommendera”

”Mycket lärorika övningar där vi märkte tydligt att vi blev bättre för varje gång. Superbra kursledare”

”Fantastiskt bra, allt ifrån upplägget till genomförandet”

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!