fbpx

Aktuellt

Ta del av mPowerments senaste nyheter och händelser. Här delar vi även med oss av nyttiga tips och idéer utifrån våra samlade erfarenheter.

SAMMA ROLLFÖRDELNING I KRIS SOM I VARDAGEN


18 januari, 2019 av Carl Magnusson

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser. Tänk på att rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän bör vara densamma vid hanteringen av en kris som i den normala verksamheten.

Vi avslutade veckan med att genomföra en krisledningsutbildning för en kommuns krisledningsnämnd.

Vad är krisledningsnämndens uppgift?

Krisledningsnämnden är den ledningsfunktion som kan behöva aktiveras för att centralisera det politiska beslutsfattandet vid en ”extraordinär händelse”. Nämnden kan då ta över hela eller delar av ansvaret från andra berörda nämnder.

Med extraordinär händelse menas "en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen".

Krisledningsnämnden utgör den normativa ledningen. Den normativa ledningen beslutar i frågor av principiell och övergripande natur och ger uppdrag till kommundirektören.

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Varje enskild kommun avgör vilka befogenheter krisledningsnämnden ska ha.

Samma rollfördelning i kris som i den normala verksamheten

Tänk på att rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän bör vara densamma vid hanteringen av en kris som i den normala verksamheten.

Den normativa ledningen ska arbeta i ett långt tidsperspektiv vilket normalt inte innebär operativa uppgifter. Om krisledningsnämnden inte aktiveras, trots en extraordinär händelse, hanteras den normativa ledningen av kommunens ordinarie politiska organisation.

Kom ihåg att utbilda och öva era förtroendevalda tidigt (och återkommande) under mandatperioden så de får rätt kunskap och förutsättningar för sitt viktiga uppdrag.  

Läs mer om våra tjänster inom krisledning.

Fler inlägg

Visa fler inlägg

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!