fbpx

Aktuellt

Ta del av mPowerments senaste nyheter och händelser. Här delar vi även med oss av nyttiga tips och idéer utifrån våra samlade erfarenheter.

SKOGSSTYRELSEN ANLITAR MPOWERMENT


3 februari, 2020 av Linda Magnusson

För att skapa trygghet för medarbetarna i mötet med media har Skogsstyrelsen valt att teckna ramavtal gällande medieträning med mPowerment Scandinavia AB.

– Skogsstyrelsen verkar på regeringens uppdrag för att skogen i Sverige ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. I det uppdraget gäller det också att nå ut med information på ett förtroendeingivande och effektivt sätt. Vi ser fram emot att stötta myndighetens talespersoner i detta, säger Linda Magnusson, kommunikationskonsult på mPowerment.

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Myndigheten arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse. Läs mer på skogsstyrelsen.se.

Personalen ska vara trygg i sitt möte med media

"Skogsstyrelsens chefer och medarbetare har regelbunden kontakt med media i olika typer av frågor, där det kan ingå mycket komplexa frågor men också krishantering. Målet med utbildningar i medieträningen är att personalen ska vara trygg i sitt möte med media i syfte att på ett förtroendefullt och effektivt sätt nå ut med budskapet", skriver Skogsstyrelsen.

Avtalet sträcker sig över två år med option på två års förlängning. Det innefattar medieträning för Skogsstyrelsen chefer och medarbetare runt om i landet.

– Vi arbetar dagligen, genom rådgivning, övnings- och utbildningsinsatser, för att höja kommunikations- och krisledningsförmågan hos offentliga aktörer och privata företag. Vi ser fram emot samarbetet, säger Carl Magnusson, mPowerments VD.

Läs mer om våra tjänster inom medieträning.

Fler inlägg

Visa fler inlägg

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!