fbpx

Lugn i stormen

Vi stärker er förmåga att hantera även det otänkbara.

Våra tjänster

mPowerment erbjuder utbildning, övning och stöd inom krisledning, medieträning och ledarskap. Det gör vi utifrån de unika behov som finns i er verksamhet.

KRISLEDNING Läs mer

Utbildning, övning och stöd inom krisledning och stabsmetodik. Vi hjälper er att utveckla en effektiv krisledning och stödjer er genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen.

MEDIETRÄNING Läs mer

I en värld där nyheter sprids rekordsnabbt är det viktigt att snabbt kunna ge klara besked och nå ut med sitt budskap. Vi utvecklar er förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media.

LEDARSKAP Läs mer

Vår övertygelse är att resultat skapas av människor. Vi utvecklar människor till att nå sin fulla potential och frigör individens och verksamhetens dolda resurser.

SAGT OM MPOWERMENT

Under mina snart 20 år inom säkerhets- och beredskapsarbete på kommunal nivå har jag mött många konsulter. I jämförelse har inga andra varit så kompetenta som konsulterna från mPowerment. Förutom att de både är trevliga och flexibla, så besitter de en stor kunskap om kommunal verksamhet och har ett genuint intresse att bistå organisationen att utveckla sitt krisledningsarbete.

Karin Martini, säkerhetschef Laholms kommun

SAGT OM MPOWERMENT

Borås Stad har upphandlat mPowerment för medieträning av samtliga verksamheter. De som hittills har gått utbildningen har gett den bästa tänkbara betyg. Konsulten är väl förberedd med individuella case och genomför träningen på ett mycket professionellt, effektivt och trevligt sätt. Utbildningen som är en dag lång gör våra medarbetare bra rustade att möta media i pressade situationer.

 Annika Klemming, kommunikationsstrateg Borås Stad

SAGT OM MPOWERMENT

Vi har hamnat i skarpa krislägen efter utbildningen och använt kunskaperna. Helt suveränt att ha detta att luta sig emot. Dessutom har jag använt mötesmetodiken och lyckats halvera mötestiden och få ut konkreta resultat av mötena. Toppen!

Åsa Lundqvist, skoldirektör Västerås stad

SAGT OM MPOWERMENT

Vi i Räddningstjänsten Östra Skaraborg har nyttjat mPowerment för att höja vår förmåga att såväl kriskommunicera samt hantera media. Samtliga deltagare höjer denna utbildning till skyarna. Välplanerad, helt rätt pedagogik och mycket trevligt genomförande. 

Robert Zeidlitz, operativ chef Räddningstjänsten Östra Skaraborg

SAGT OM MPOWERMENT

Vi har sedan 2009 samarbetat med mPowerment för att skapa en stabil och lättanvänd metodik att grunda vårt arbete på. Utbildningarna är uppskattade hos såväl politiker som tjänstemän. Deltagarna återkommer ofta till fördelen med att metodiken även kan användas i vardagen.

Helena Westman, säkerhetsstrateg Mjölby och Boxholms kommuner

SAGT OM MPOWERMENT

Konsulterna är flexibla och får utbildningarna att fungera även i dessa coronatider. Vi har nu genomfört både stabsmetodik- och stabschefsutbildningar digitalt och det har visat sig fungera alldeles ypperligt. 

 Jörgen Nilsson, beredskapssamordnare Laholms kommun

SAGT OM MPOWERMENT

Det är sällan man träffar på en utbildare som är så pedagogisk!

Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna kommun

SAGT OM MPOWERMENT

I min yrkesroll som inre befäl, där vi hanterar olyckor och samhällsstörningar, var utbildningen en ypperlig möjlighet att kunna möta media på ett bra sätt. Vi märker i vår vardag att media är blixtsnabbt på för att förmedla det som hänt, och där var utbildningen ett bra sätt att hantera och få ut budskapet på ett adekvat sätt.

Kenth Johansson, inre befäl Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Vi stärker er förmåga

mPowerment hjälper organisationer att uppnå ökad effektivitet och trygghet i såväl vardag som kris. Med specialkompetens inom krisledning, kommunikation och ledarskap stärker vi er förmåga att hantera även det otänkbara.

Aktuellt

4 maj, 2021 av Fredrik Sörlin

DIGITALA MÖTEN - SÅ LYCKAS DU ENGAGERA PÅ DISTANS

Vi genomför både digitala möten, utbildningar och workshops på distans och får ofta väldigt positiv feedback efteråt. Därför vill vi nu dela med oss av våra erfarenheter och hjälpa fler att engagera även under digitala möten. Här kommer en checklista för dig som ska hålla i ett digitalt möte.
15 december, 2020 av Fredrik Sörlin

PAUSA OCH UTVÄRDERA PÅGÅENDE KRIS

Våga pausa och utvärdera mitt i en långvarig kris. Under rådande pandemi kan en metod med flera mindre delutvärderingar vara en lämplig väg att gå. Identifiera framgångsfaktorer och nödvändiga förändringar - ta sen nya tag.
25 november, 2020 av Carl Magnusson

VISUALISERA STABSARBETET DIGITALT

Hur kan vi visualisera stabsarbetet digitalt för att effektivt bedriva ett kvalificerat krisledningsarbete på distans? Vi ger er verktygen.

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!