fbpx

Aktuellt

Ta del av mPowerments senaste nyheter och händelser. Här delar vi även med oss av nyttiga tips och idéer utifrån våra samlade erfarenheter.

KRISSÄKRA EFTER VALET


23 augusti, 2018 av Carl Magnusson

Den extrema torkan under sommaren har för många aktörer inneburit stora utmaningar med tanke på de allvarliga skogsbränder som uppstått. I vissa fall så stora utmaningar att kommunens krisledningsnämnd aktiverats - vilket tidigare bara inträffat vid ett fåtal tillfällen i Sverige under de senaste åren.

Vid en extraordinär händelse kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att ta över hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder, i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

För att säkerställa en hög ledningsförmåga i krisledningsnämnden bör ledamöterna ha god kunskap om kommunens roll och ansvar i krishanteringssystemet, rutiner och arbetssätt i tjänstemannaorganisationen samt krisledningsnämndens normativa funktion. Ledamöterna ska vara utbildade och övade för sitt uppdrag (se Lag 2006:544).

Har ni planerat in utbildning för den kommande mandatperioden?
Valet i september kan innebära förändringar i sammansättningen i din organisations krisledningsnämnd (kommun/landsting). Kom därför ihåg att tidigt under mandatperioden säkerställa krisledningsutbildning för krisledningsnämnden, så deltagarna får rätt kunskap och förutsättningar för sitt viktiga uppdrag.

Läs mer om våra tjänster inom krisledning.

Fler inlägg

Visa fler inlägg

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!