fbpx

Aktuellt

Ta del av mPowerments senaste nyheter och händelser. Här delar vi även med oss av nyttiga tips och idéer utifrån våra samlade erfarenheter.

VISUALISERA STABSARBETET DIGITALT


25 november, 2020 av Carl Magnusson

"Hur kan vi visualisera krisledningsarbetet digitalt?"

Det är speciella tider. Speciella tider kräver nya och anpassade lösningar.

Många organisationer upplever idag stora utmaningar kring hur krisledningsarbetet kan genomföras på ett effektivt och strukturerat sätt när många möten sker digitalt (på distans).

Hur säkerställer vi en samlad bild av läget och behovet när vi arbetar i det ”digitala rummet”? Hur kan vi visualisera stabsarbetet när stabsgenomgångarna genomförs digitalt?

Vi har den senaste tiden tagit fram hjälpmedel och verktyg för att:

 • genomföra våra förmågehöjande utbildningar och övningar inom stabsmetodik - digitalt (på distans). Här ”lyfter vi in whiteboarden” i det digitala rummet och nyttjar tekniken och dess fördelar på rätt sätt. I kombination med digitala mötesverktyg som Zoom och Teams så möjliggör detta ett fantastiskt alternativ för digitala utbildningar och säkerställa tillgängligheten för våra uppdragsgivare.
 • underlätta för våra uppdragsgivare att på ett effektivt sätt bedriva ett kvalificerat stabs- och ledningsarbete på distans.

Två TIPS för effektiv krisledning på distans:

  1. KISS - KEEP IT SIMPLE!
   Välj en enkel metod som transparent och öppet tydliggör målet, vad som behöver göras, vad som är prioriterat, vem som ska göra vad och när det ska vara klart. Uppmärksamma sedan agerande och följ upp framsteg. Utgå från era vanliga metoder så långt som möjligt när det gäller mötesagendor, rutiner för informationsmöten m.m. och anpassa där det behövs.
  2. METOD --> TEKNIK!
   Gå från "metod till teknik" – inte tvärt om. Krångla inte till det när ni går från det fysiska till det digitala rummet. Tekniken kan stötta processen och underlätta t.ex. hanteringen av informationsflödet, visualisering av lägesbilden samt det som görs (och det som inte blir gjort). Det måste vara enkelt att arbeta med och stärka fokus på de prioriteringar som ni har satt upp.

Det ska vara lätt att göra rätt!

Läs mer om våra tjänster inom krisledning.

Läs mer om vår öppna stabschefsutbildning (genomförs digitalt - på distans).

 

Fler inlägg

Visa fler inlägg

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!