fbpx

Aktuellt

Ta del av mPowerments senaste nyheter och händelser. Här delar vi även med oss av nyttiga tips och idéer utifrån våra samlade erfarenheter.

EFFEKTIVISERA DIN LEDNING MED MMR


17 augusti, 2018 av Carl Magnusson

De flesta chefer och beslutsfattare handskas med tre komponenter, ofta utan att ens vara medvetna om att de gör det. Men många har inte uppmärksammat att dessa tre komponenter skall sättas i rätt ordning för att nå det optimala resultatet.

Nästa gång du förbereder ditt möte, nästa gång du fattar beslut, nästa gång du planerar och prioriterar din verksamhet – använd då den här metoden.

  1. Mål
  2. Metod
  3. Resurs

MÅL (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt)
• Vilken är uppgiften och vad innebär den?
• Vad vill jag ska hända?
• Vilket resultat vill jag ha?
• Hur ser en framgång ut?
• Varför vill jag nå det jag vill?
• Vad hoppas jag på?

METOD
• Hur skall jag göra det?
• Vilka är de möjliga processerna?
• Finns det några alternativa metoder?
• För- och nackdelar med dessa?
• Vilket alternativ skall jag välja?
• Vilket tillvägagångssätt är mest lämpligt?

RESURS
• Vilken/vilka personer, grupper är mest lämpliga att göra det?
• Hur mycket pengar kostar det?
• Hur lång tid kommer det att ta?
• När skall det vara klart?
• Hur många blir ianspråktagna?

Kom ihåg!
Det är en MMR- modell, inte en RMM och inte en MRM-modell! Det betyder att det är avgörande vad som kommer före det ena och det andra. Det krävs att du tar MÅLEN först, sedan METODERNA och slutligen RESURSERNA.

Chefer får problem, planer går i stöpet, program blir ohanterliga och organisationen tappar effekt därför att många ledare inte inser att när de närmar sig en fråga, kan den endast lösas framgångsrikt om de först tittar på MÅLEN, därefter METODERNA och slutligen RESURSERNA.

Om du låter RESURSERNA och METODERNA fungera som det primära, så kommer målen endast att spegla vad du låter dem spegla och dina mål kommer att bli slavar under metodiken och budgeten. Många organisationer låter detta hända - de låter METODERNA och RESURSERNA bestämma vilka MÅL de planerar för.

MMR-modellen fungerar inte av sig själv. Den fungerar endast om du använder den, så ofta du kan, varje gång du fattar beslut. Varje gång du sitter på ett sammanträde måste du vara beredd att säga:
”Hallå där, det verkar som om vi fastnat i personal- och budgetfrågor, och jag är inte säker på att vi alla verkligen förstår vad det är vi försöker nå med detta förslag. När vi är klara med vad vi vill åstadkomma och varför vi vill det, då kan vi fortsätta med dessa andra viktiga frågor”.

Om du inte säger det, kanske ingen annan kommer att säga det och ni har ohjälpligt hamnat i fällan. Hjälp andra personer som du arbetar tillsammans med att förstå betydelsen av att se problem, planer, beslut och frågor i termer av MÅL, METODER och RESURSER. De kommer snart att inse logiken och själva kunna använda den i sin styrning och ledning av verksamheten.

Om du anser att MMR-modellen är för enkel kommer du inte att få ut något av den. Men om du använder den ett antal gånger kommer du att märka vilken påtaglig effekt det kommer att ha för dig och din verksamhet.

Läs mer om våra tjänster inom krisledning och ledarskap.

Fler inlägg

Visa fler inlägg

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!