fbpx

Aktuellt

Ta del av mPowerments senaste nyheter och händelser. Här delar vi även med oss av nyttiga tips och idéer utifrån våra samlade erfarenheter.

7 TIPS FÖR ATT INTEGRERA UPPRAGSTAKTIK I DIN VARDAG


17 oktober, 2023 av Carl Magnusson

Kom inte med problem - kom med lösningar 💡

Med dagens snabba omställningar och utmaningar är det viktigt att vi har ett positivt förhållningssätt och fokuserar på möjligheter och lösningar. Inte bara på problemet.

Ett kraftfullt verktyg för att göra det är att tillämpa uppdragstaktik. I grunden en militär ledningsfilosofi men lika användbar i civila sammanhang. Oavsett vardag eller kris.

Här är sju tips för att integrera positiv rapportering och uppdragstaktik i din vardag:

  1. Tydliga mål: Precis som i militära uppdrag är det avgörande att ha tydliga mål i arbetet. Definiera vad du vill uppnå och varför det är viktigt.
  2. Fokusera på lösningar: Uppmuntra till att inte bara rapportera PROBLEM, utan även föreslå LÖSNINGAR. Eller allra helst FLERA möjliga lösningar.
  3. Ta upp problemen tidigt: Dina medarbetare kommer alltid att stöta på problem. Genom att bjuda in till att ta upp problem tidigt, ofta och konstruktivt, ökar möjligheten till snabb problemlösning. Innan problemen hunnit växa till fullskaliga kriser.
  4. Delegera ansvar: Fördela ansvar och befogenheter inom teamet. Lita på dina medarbetare och stärk deras förmåga att fatta egna beslut. Ge dina medarbetare möjligheter att agera på de utmaningar som uppstår.
  5. Flexibilitet och anpassning: Uppdragstaktik innebär att kunna anpassa sig till förändrade omständigheter. Var öppen för att justera din plan om det krävs.
  6. Alla problem har inte en enkel lösning: Problemet kan ibland behöva hanteras i en tillfälligt sammansatt grupp med rätt kompetenser t.ex. vid en krishändelse. Att identifiera problem kan vara en solosport, men att hitta lösningar är det sällan.
  7. After-Action-Review: Efter avslutat uppdrag, utvärdera resultat och lärdomar. Vad gick bra? Vad kan förbättras till nästa gång?

Så nästa gång: Kom inte med problem - kom med lösningar 💡 (KIMP-KML)

Läs mer om våra tjänster inom krisledning och medieträning.

Carl Magnusson är senior rådgivare vid mPowerment. Läs mer om Carl här eller på LinkedIn.

Fler inlägg

Visa fler inlägg

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!